VÌ SAO TRẦM HƯƠNG ĐẮT NHƯ VẬY?

Vì sao trầm hương đắt vậy?

Vì sao trầm hương đắt vậy?


Một phóng sự của tờ Business Insider (có phụ đề tiếng Anh) nói về trầm hương (từ đâu mà có? Khai thác thế nào? Vì sao nó quý? Người ta biết đến trầm hương từ khi nào? Tương lai của ngành này?)

Trầm hương là một trong những loại gỗ đắt nhất

Tuy nhiên, phóng sự không đề cập đến quá khứ Việt Nam từng rất nổi danh về trầm (cả chất lượng cũng như đưa ra được một số từ vựng, công dụng mới về loại hương liệu này) nhưng hiện nay thì khai thác cạn kiệt, vùng nguyên liệu thay thế cũng không được quy hoạch tốt.


Nếu so sánh về trình độ bàn tay thợ thì Việt Nam khá ổn, nhưng diện tích trồng, vùng nguyên liệu dự phòng hiện có so với Lào, Cam, Miến cũng đã thua xa chứ không cần nói đến Indo hay Ấn Độ, Sri Lanka.

Call Now Button0966.750.750